2e Collecten oktober – november 2023

01-10 Activiteiten EBGHaaglanden
08-10 Centrale Raad
15-10 Verwarming
22-10 Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap (ECP)
29-10 Publiciteit EBG Haaglanden
05-11 renovatie kerk
12-11 Diaconie (eigen gemeente)
19-11 Een warm huis in een weeshuis (ZZg)
26-11 Fondsenwerving (eigen gemeente)
03-12 Solidariteit (ECP)

“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten” (2 Korintiërs 9:6)

Dienstenrooster

Dienstenrooster december 2023 – januari 2024

Dienstenrooster

 

Evangelische Broedergemeente

Haaglanden e.o.

Chasséstraat 1 Den Haag

Kerk: 070 – 2150565

december 2023 – januari 2024

In de kerk uw koninkrijk kome UKK

Datum Tijd Dienst Voorganger
03-12-2023 10:00 Preekdienst+ Avondmaal ds.Chr.Welschen
10-12-2023 10:00 Preekdienst ds.Chr.Welschen
17-12-2023 10:00 Kinderkerstviering ds.Chr.Welschen
24-12-2023 18:00 kerstavondviering ds.Chr.Welschen
25-12-2023 11:00 kerstviering ds.Chr.Welschen
31-12-2023 17:00 Oudjaarsdienst ds.Chr.Welschen
07-01-2024 10:00 Nieuwjaarsdienst+Avondmaal ds.Chr.Welschen
14-01-2024 10:30 Preek/dankdienst+jubileumreceptie ds.Chr.Welschen
21-01-2024 10:30 Oecumenische dienst ds.Chr. Welschen
28-01-2024 11:00 zangdienst zr. R. Harry
04-02-2024 10:00 Preekdienst ds.Chr.Welschen
11-02-2024 10:00 preekdienst ds.Chr.Welschen

Zoetermeer

Datum Tijd Dienst Voorganger
03-12-2023 14:00 Preekdienst ds.Chr.Welschen
17-12-2023 19:00 kerstviering ds.Chr.Welschen
07-01-2024 14:00 Preekdienst ds.Chr.Welschen
21-01-2024 14:00 Preekdienst ds.Chr.Welschen
04-02-2024 14:00 Preekdienst ds.Chr.Welschen

Leiden

 

Mededelingen uit Oudstenraad

Mededelingen uit Oudstenraad

Beste zusters en broeders,

Het eerste k wartaal in het nieuwe jaar is alweer voorbij. Eerder heb ik opgemerkt h et gevoel te hebben alsof de tijd steeds sneller wegtikt. Reden waarom ik steeds weer in gedachten herhaa l: het le ven is kort, maak er wat moois van met elkaar. De afgelopen periode zijn wij helaas weer geconfronteerd geweest met zieke zusters en broeders en gevallen van overlijden binnen onze gemeenschap. We vragen de Heer om allen die hun verdriet bij Hem n eerleggen te antwoorden door

Zijn aanwezigheid via de Geest te laten ervaren en de belofte voelbaar te maken dat H ij ons niet in de steek laat. Hij is het licht in het donker dat
hoop geeft. Ook voor het komend jaar staan we als gemeente voor veel uitdagingen. Maar we mogen ook stilstaan bij de mooie dingen in de gemeente zoals h et verwelkomen van twee nieuwe lidmaten.

Op Palmzondag hebben wij de z usters Selita Blijd en Tekla Berrestein in de gemeente als nieuwe leden opgenomen. Binnen de gemeente is zuster Tek la al geruime tijd lid van het s choonmaak team en heeft zuster Selita belangstelling voor het werk van het dienarenkorps. Samen gaan we werken aan de opbouw van de gemeente van Christus.