2e Collecten augustus-september 2023

2e collecten zijn als volgt:

06 augustus Scholen van de Broedergemeente in Nederland (ECP)

13 augustus Goede doelen EBGH

20 augustus Een dak voor de gemeente Rovensko in Tsjechie (ECP)

27 augustus Kerkmuziek

3 september Raad van Kerken Nederland

10 september Stichting de Haven

17 september Interkerkelijk Vredesberaad ( PAX)

24 september Onderhoud Kerkgebouw

“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten” (2 Korintiërs 9:6