EBG-Haaglanden
Kruis

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Haaglanden

Welkom bij de Evangelische Broeder-gemeente
Haaglanden

“Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief, wie blijmoedig geeft, geven is een hartezaak”

Collecten

Beste zusters en broeders,

Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief, wie blijmoedig geeft, geven is een hartezaak

2 Kor.9:7

Lieve zusters en broeders,

Wij doen langs deze weg wederom een beroep op uw vrijgevigheid door u (wekelijkse) collecten en/of giften aan ons over te maken op rekeningnummer:
ING-Bank: NL86 INGB 0000361737
t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.

Wilt u in de omschrijving aan geven voor welk collectedoel uw bijdragen bestemd is.
Onderstaand treft u een opgave van de collectedoelen voor de komende periode:
de 1e collecten is voor: de eigen gemeente en de 3e collecten voor de aflossing van de hypotheek

2e collecten zijn als volgt:

07 mei Jongerenwerk (ECP)
14 mei Keukenapparatuur voor het Diaconessenhuis
21 mei Publiciteit EBGH
28 mei Administratie
04 juni gezamenlijke dienst LHBC
11 juni Noodhulp Suriname
18 juni Centrale Broederraad Nederland

“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten” (2 Korintiërs 9:6)

Gods zegen en bij voorbaat dank!

Namens het bestuur,
br. Vivian Winter