Mededelingen uit Oudstenraad

Mededelingen uit Oudstenraad

Beste zusters en broeders,

Het eerste k wartaal in het nieuwe jaar is alweer voorbij. Eerder heb ik opgemerkt h et gevoel te hebben alsof de tijd steeds sneller wegtikt. Reden waarom ik steeds weer in gedachten herhaa l: het le ven is kort, maak er wat moois van met elkaar. De afgelopen periode zijn wij helaas weer geconfronteerd geweest met zieke zusters en broeders en gevallen van overlijden binnen onze gemeenschap. We vragen de Heer om allen die hun verdriet bij Hem n eerleggen te antwoorden door

Zijn aanwezigheid via de Geest te laten ervaren en de belofte voelbaar te maken dat H ij ons niet in de steek laat. Hij is het licht in het donker dat
hoop geeft. Ook voor het komend jaar staan we als gemeente voor veel uitdagingen. Maar we mogen ook stilstaan bij de mooie dingen in de gemeente zoals h et verwelkomen van twee nieuwe lidmaten.

Op Palmzondag hebben wij de z usters Selita Blijd en Tekla Berrestein in de gemeente als nieuwe leden opgenomen. Binnen de gemeente is zuster Tek la al geruime tijd lid van het s choonmaak team en heeft zuster Selita belangstelling voor het werk van het dienarenkorps. Samen gaan we werken aan de opbouw van de gemeente van Christus.